sven å Christianson

Sven Å. Christianson, född 1954, är professor i psykologi. Han är även psykolog och författare. 

Christianson etablerade sig som en av landets ledande rättspsykologer. Hans kunskaper om förövare av grova sexual- och våldsbrott, traumatiska upplevelser hos barn och vuxna samt kognitiv intervjumetodik har fått stort inflytande i flera rättsprocesser. Har tillsammans med polis, åklagare, eller advokater arbetat som sakkunnig med ett stort antal mord- och sexualbrottsutredningar och även varit sakkunnig i domstolar. 

Han har publicerat över 100 forskningsartiklar i vetenskapliga tidskrifter. 

Röster om boken

Titel