GABRIEL 
CHRISTINA BORGLUND 


Gabriel är en roman om en ung pojkes omtumlande uppväxt, som fosterbarn, i det svenska folkhemmet. Det är i den småländska skogen i den lilla staden som Gabriels liv formas. En stad som rymmer två regementen och en mångfald frikyrkosamfund förutom Svenska kyrkan.

Att Gabriel är fosterbarn får han smärtsamt veta av sina skolkamrater som kallar honom missfosterbarn. Genom att aldrig stiga åt sidan när han mobbas hamnar han ständigt i konflikt. Han försvarar både sig själv och sina fosterföräldrar och möter sina förövare i otaliga slagsmål.