• Romaner
  • Det gift som Konungar dricka


DET GIFT SOM KONUNGAR DRICKA
Roman om Thorild och Kellgren

KENNETH GUSTAFSON


Den unge Thomas Thorén – sedermera Thorild –
deltar i en litteraturpristävling anordnad av Utile dulci
där Kellgren är den tongivande. Han väntar sig vinna
första pris, men får bara ett tröstpris, vilket han rasande
vägrar att ta emot. Så inleds en mångårig fejd inte bara
med Kellgren utan även det litterära etablissemanget
med kopplingar in i hovet och Gustav III. När franska
revolutionen rullar vidare och Gustav III skjuts på operan
1792, råder stor misstänksamhet mot all opposition; i
Stockholm går rykten om sammansvärjningar. I denna
förtätade stämning publicerar Thorild en skrift med
tankegångar vilka uppfattas som anstiftan till uppvigling
och landsförräderi. Straffet för detta är döden.