• Nyheter

Nyheter 2020

Från Vinslöv till Addis Abeba
En byggargosses krokiga vandringDag Chronberg

En memoar
Utkommen

Blomstermålaren
– och andra berömda män som varit i Åtvidaberg

Åke Stolt

 

Blomstermålaren – och andra berömda män som varit i Åtvidaberg är en samling högst personliga porträtt av män med alldeles särskilda egenskaper, roller och makt inom fotbollen. Läs om Pelé, Gunnar Nordahl, Zlatan, Ralf Edström, Roger Magnusson och många andra.

Läs mera här

Hanserik Tönnheim tilldelas SVIF-priset!


 
Arx förläggare Hanserik Tönnheim har tilldelats det s.k. SVIF-priset av styrelsen för Svenska idrottshistoriska föreningen. 
 
Motiveringen lyder:
”Hanserik Tönnheim har under lång tid varit en central person för utgivningen av idrottshistorisk litteratur och forskning i Sverige. Han har också givit ut annan kulturellt och samhälleligt orienterad idrottslitteratur. Vidare har han gjort betydelsefulla insatser genom återutgivning av idrottsliga klassiker såsom Ivar Lo-Johanssons ”Jag tvivlar på idrotten”, med ett vetenskapligt orienterat förord.
 
Hanserik Tönnheim var under tiden 1996 – 2007 ledamot i styrelsen för Svenska idrottshistoriska föreningen. Han ingick även i redaktionen för föreningens årsbok.
Där spelade han en oumbärlig roll inte minst för årsbokens grafiska och redaktionella modernisering. 
 
Han ingick också i gruppen som skapade RF:s stora 100-årsskrift ”Ett idrottssekel”  inför jubileet 2003, med Jan Lindroth och Johan R. Norberg som redaktörer.”
 
Priset är på 15 000 kronor och delas ut vid Svenska idrottshistoriska föreningens årsmöte den 27 april 2021. 

TOpplistan

Våra topp tre säljare februari 2021
1
. Klittra mer!
2. Kung Fotboll

3. Du ska dö

Topp tre februari