• Nyheter

nyheter 2021

Fotbollens kuriosakabinett
Svensk fotbolls kulturarv i
ord och bild


Torbjörn Andersson text
Edvard Koinberg foto

Utkommer i juni

Meningen med döden
En polisroman

Ulf Broberg & Kjell E Genberg

Utkommer 26 april

Hemligheter i Malmö

Lena Breitner & Gunnar Ekberg

Nya exemplar kommer 27 maj!

Förvillande lik
En polisroman

Ulf Broberg & Kjell E GenbergNya upplagan släpps nu!

Bäst sålda E-bok april 2021


Idéagenten
En handbok i att leda kreativa processer
Jonas Michanek & Andreas Breiler

båst sålda Print-on-demand bok april 2021

Hanserik Tönnheim tilldelas SVIF-priset!


 
Arx förläggare Hanserik Tönnheim har tilldelats det s.k. SVIF-priset av styrelsen för Svenska idrottshistoriska föreningen. 
 
Motiveringen lyder:
”Hanserik Tönnheim har under lång tid varit en central person för utgivningen av idrottshistorisk litteratur och forskning i Sverige. Han har också givit ut annan kulturellt och samhälleligt orienterad idrottslitteratur. Vidare har han gjort betydelsefulla insatser genom återutgivning av idrottsliga klassiker såsom Ivar Lo-Johanssons ”Jag tvivlar på idrotten”, med ett vetenskapligt orienterat förord.
 
Hanserik Tönnheim var under tiden 1996 – 2007 ledamot i styrelsen för Svenska idrottshistoriska föreningen. Han ingick även i redaktionen för föreningens årsbok.
Där spelade han en oumbärlig roll inte minst för årsbokens grafiska och redaktionella modernisering. 
 
Han ingick också i gruppen som skapade RF:s stora 100-årsskrift ”Ett idrottssekel”  inför jubileet 2003, med Jan Lindroth och Johan R. Norberg som redaktörer.”
 
Priset är på 15 000 kronor och delas ut vid Svenska idrottshistoriska föreningens årsmöte den 27 april 2021. 

TOpplistan

Våra topp tre säljare april 2021
1
. Du ska dö
2. Valborg
3. Hemligheter i Malmö

Topp tre april