VAKUUM
Ulf Broberg


I inledningen av boken skjuts en nyss frisläppt fängelsekund och gängledare från Uppsala till döds. Gängledaren har återvänt hem för att återta makten med sitt kriminella gäng. Strax följer ytterligare dödsskjutningar i staden. Klintman och Norén blir snabbt inkallade för att lösa ett spirande gängkrig som uppstått i det vakuum som blivit följden när en gängledare satts bakom lås och bom. Klintmans hälsa vacklar då han nu diagnostiserats med diabetes. 
      Det som sedan följer är en spännande skildring av de svenska gängkrigen som de kan gestalta sig. Som alltid bygger Brobergs berättelser på faktiska förhållanden, även om eventuella likheter med verkliga personer är tillfälligheter. 
     Polisens nya organisation, där det inte längre finns kriminalpoliser eller ordningspoliser och där rotlar försvunnit till förmån för arbetsgrupper och kommandon, är inte så enkel att beskriva. Men Kenneth Klintman och Lisa Norén stretar vidare på krimjouren, till allmänhetens bästa. 
      Vakuum är den femte delen i berättelsen om polisinspektörerna Kenneth Klintman och Lisa Norén vid Uppsalapolisens krimjour. Romanen är en fristående fortsättning på de tidigare böckerna. Finns även som ljudbok

.