Idrottens spelberoende
Idrottsrörelsens offentliga stöd via spelmarknaden 1990–2009 och dess politiska konsekvenser

Johan R. Norberg

Fakta

ISBN: 978-91-87043-76-5
Format: 135 x 210 häftad
Antal sidor: 232
Utkommer: 2016

Högupplösta bilder på omslag och författare hittar du under pressrum.

SLUTSÅLD

idrottens spelberoende

Idrottspolitik är ett viktigt område som berör många människor. Det offentliga stödet till idrotten är dessutom omfattande. Den idrottspolitiska debatten får därmed inte reduceras till en isolerad diskussion mellan idrottsrörelsens ledning och statens företrädare. Därtill är just perioden 1990–2009 en både fascinerande och rolig historia. Det är berättelsen om hur idrottsrörelsens offentliga stöd sköt i höjden närmast explosionsartat som en konsekvens av att statens idrottsstöd knöts till utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Den kan både beskrivas som en framgångssaga där idrotten drog den högsta vinstlotten under ett expansivt spelpolitiskt skede och som en okontrollerbar händelsekedja där idrottsrörelsen visserligen fick höjda anslag men samtidigt knöts allt starkare till staten. I denna bok berättas således historien om hur idrottsrörelsens statliga stöd kopplades till spelmarknaden i början av 1990-talet och vilka konsekvenser detta gav i form av både höjda anslag och nya maktförhållanden i relationen mellan idrottsrörelsen och staten. 

 

Om författaren

Johan R. Norberg är professor i idrottsvetenskap och verksam vid Malmö högskola. Han var sekreterare i den statliga Idrottsstödsutredningen åren 2007–2008 och är sedan 2010 utredare vid Centrum för idrottsforskning med särskilt ansvar att följa upp statens stöd till idrotten. 

Besök författarens hemsida: http://forskning.mah.se/id/lujono

Recensioner

Interessant, spændene og meget velskrevet om forholdet mellem staten, spillemarkedet og idrætten i Sverige.
Selv om Norberg er historiker, viser undersøgelse dog, at der for ham absolut ikke er tætte skodder mellem en historisk og samfundsvidenskabelig tilgang til undersøgelsen. Undersøgelsen er på ingen måde teoritung – og det opfatter jeg som et plus – men rammesættes ikke desto mindre af en ny-institutionel tilgang, hvor Norberg som historiker naturligt nok finder mest inspiration i historisk ny-institutionalisme, men også inddrager såvel rational-choice- institutionalisme som sociologisk institutionalisme, som den historiske institutionalisme spiller op imod. … 

Jørn Hansen
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Läs hela recension på Idrottsforum.org här: