JOHaN R. Norberg

Johan R Norberg är professor i idrottsvetenskap och verksam vid Malmö högskola. Han var sekreterare i den statliga Idrottsstödsutredningen åren 2007–2008 och är sedan 2010 utredare vid Centrum för idrottsforskning med särskilt ansvar att följa upp statens stöd till idrotten. Idrottens väg till folkhemmet är hans doktorsavhandling i historia.

Titel