Henrik arnstad

Henrik Arnstad, född 1967, är journalist och historiker med ett flertal böcker bakom sig om andra världskriget, fascism och historiskt mörker.

Besök författarens hemsida.
Twitter https://twitter.com/arnstad

Foto: Björn Leijon