GISELA DEN GLÖMDA
Peter Ahlquist


Peter Ahlquists nya bok är en fristående fortsättning på Minnet av Renate. Böckerna handlar om livet i Östtyskland men även om hur andra världskriget och det utbombade Bremen formade två människoöden. Grannarna Louise, med en svensk mamma och en tysk officer som pappa, och Gisela den faderlösa grannflickan. Kriget skiljer flickorna åt och Giselas nya familj tar henne till den sovjetockuperade  zonen, det som 1949 blir DDR. Läsaren får följa Giselas levnadsöde från det krigshärjade Tyskland till återträffen med barndomskamraten Louise.
 
Böckerna ger en finstämd bild av två kvinnoöden som utspelar sig  mot bakgrund av Europas utveckling under efterkrigstiden.
 En fin miljöskildring med historiskt värdefull information om brutaliteten i övervakningssamhället DDR.
   Att spioneri och agentverksamhet ibland är en möjlighet att fly från diktaturen
.
 

 
 

Recensioner

Författaren har en privat anknytning till romanens stoff, vilket återspeglas i ett delvis känslosamt språk, samt i en berättarstruktur som mer fungerar som dokumentation än fiktion. Sökandet efter den glömda Gisela utgör skildringens drivkraft. Utöver det ger boken en begränsad, men personlig inblick i det elände som följde efter kriget, och som kastar sina skuggor
långt in i vår tid.

Publiceras i BTJ-häftet nr 8, 2020.
Lektör  Kenneth Carlsson