Frk. Husgafvel
Madeleine Brandin

Vad händer på stadsbyggnadskontoret i Brandeborg, en liten skånsk
kommun med hamnstad, elva byar, tre fiskelägen och ett vidunderligt
böljande jordbrukslandskap. Vad gör husen med oss människor? Hur
kan byggnadsnämnden arbeta för en harmonisk stadsmiljö? Följ stadsarkitekten Hedvig Husgafvel i ett komplext men lustfyllt arbete som blivit hennes livsluft.

Den byggda miljön är ramen för våra liv, därför måste den vara vacker,
säger fröken Husgafvel. Byggnadsteknik, estetik, juridik och psykologi,
allt ska beaktas i en balansakt på slak lina. Den som är tjänsteman eller förtroendevald i kommunal förvaltning kommer att känna igen sig.
Andra kan förvånas över hur djupt bygglov skär in i människors dagliga liv med kärlek, lust och bultande längtan. Detta är en bok för alla som bryr sig om hus och hem