• Krimi
  • Där havsormar väser

DÄR HAVSORMAR VÄSER

CHRISTINA BORGLUND


Det är sensommar i Stenholmen och Johanna återvänder till
havet och halvön vid Björnviken och Vargviken där så mycket ont utspelade sig i början på sommaren. Den mäktiga familjen Davéns tragiska öde fortsätter att gissla den vackra kustorten.    Det är som om platsen har hållit andan ett tag, för nu inträffar flera obehagliga och svårbegripliga händelser som Johanna återigen blir indragen i.

Vem är egentligen mannen hon valt att återvända till? Vad är det han vet som han inte vill berätta? Och skall Johanna bli fri från barndomens trauma? Skall drömmarna om de jagande havsormarna till sist sluka henne och förgöra hennes nyvunna lycka och framtid?

Där havsormar väser är en fristående fortsättning på Skärvor från det förflutna.