Kvinnor och män i Lönsboda Pistolskytteklubb 1963-2020
Ett lokalt perspektiv på skytterörelsen i Sverige

Mats Greiff & Anders Lindh

Fakta

ISBN: 978-91-88893-30-7
Format: 153x213, kartonnage

Antal sidor: 146

Utkom: mars 2020

Köp boken via:
Adlibris

Bokus

Kvinnor och män i lönsboda pistolskytteklubb 1963–2020


Ett lokalt perspektiv på skytterörelsen i Sverige

Kvinnor och män i Lönsboda Pistolskytteklubb 1963–2020 är en bok som belyser det vardagliga idrottslivet i byn Lönsboda i nordöstra Skåne under en period på närmare 60 år, med startpunkt vid skytteklubbens tillkomst. Författarna fokuserar just på hur vardagen
kan te sig i den svenska idrottsrörelsen och hur denna utifrån bland annat genus- och generationsaspekter förändrats. Men de lägger också stor vikt vid skytteklubbens betydelse för bygden och det lokala identitetsskapandet.

Framställningen bygger i huvudsak på ett 20-tal intervjuer med kvinnor och män ur olika generationer. Dessa lönsboniter får i boken komma till tals och utifrån sina egna hågkomster åskådliggöra en viktig del av såväl svensk skyttesports historia som nordostskånsk mikrohistoria. Genom att ge röst åt både vanliga idrottsutövare, och inom skyttesporten mycket framgångsrika utövare, åskådliggörs en viktig del av svensk idrottshistoria. Detta görs inte enbart ur de inom vissa idrotter stora nationella stjärnornas ofta glamorösa perspektiv, utan med utgångspunkt i några av de många människor som bär upp idrotten som en folkrörelse.

 

Om författarna

Mats Greiff, född 1955, är professor i historia vid
Malmö universitet. Han har i sin forskning framför allt
arbetat med social- och kulturhistoria. Perspektiv som
klass, genus, etnicitet och generation har använts i
studier av bland annat arbetsliv och arbetsmarknad,
idrott samt relationen mellan populärmusik och samhällsförändring.
Han har ofta arbetat med muntlig historia
i sin forskning.

Anders Lindh, född 1952, är universitetslektor i historia vid
Malmö universitet. Han har i såväl sin undervisning som sin
forskning arbetat med frågor kring integrering av gestaltande
uttrycksformer inom utbildning. Han har också ägnat sig åt
forskning kring moderna gestaltningar av klassisk indisk filosofi
i västvärlden. Anders har arbetat med både muntlig historia
och textanalys i sin forskning. Han är också aktiv inom
sportskytte sedan ett antal år.