Vad är huliganism?

Fakta

ISBN: 978-91-87043-51-2
Format:125x185, dansk band
Antal sidor: 150
Utkom: april 2015
 

SLUTSÅLD

VAd är huliganism?

Vad är huliganism? är en behändig och informativ bok i vilken författaren summerar sin omfattande forskning kring huliganismen. Boken inleds med en historisk exposé i vilken  den svenska och nordiska huliganismen beskrivs. Vidare ges också perspektiv på den internationella problematiken.

I vilken utsträckning påverkar medierna huliganismen och hur används de sociala medierna i huliganerans verksamhet?

Andra viktiga frågor som ställs och besvarars i boken är : Vad är huliganism? Vad är en firma? och Vem är huliganen? Hur är förhållandet mellan våld, maskulinitet och huliganism? Och vilken plats har huliganismen i populärkulturen?

Författaren

Aage Radmann
Sociolog och filosofie doktor i Idrottsvetenskap. Har sysslat med supporterkulturforskning till och från sedan EM-92 då han gjorde sina första intervjuer med engelska supportrar i Malmö. Har skrivit Från Gentleman till Huligan? (1998) tillsammans med historikern Torbjörn Andersson, Fotbollslandskapet (1999) och Huliganlandskapet (2013).
 
Åren 2000-2010 var han prefekt på Idrottsvetenskapliga institutionen vid Malmö högskola. Radmann har undervisat i Sport Management i Australien, idrottssociologi i Tanzania, alpinundervisning i Kosovo och är en flitig anlitat föreläsare.  Var ansvarig utgivare av nättidsskriften www.idrottsforum.org i åren 2003-2011.

Satt med i Brottsförebyggande Rådets expertgrupp 2008 och medverkade i SOU:2012 och SOU:2013 kring Idrottsvåldets karaktär. 

 

Recension

Ett lätthanterlig men innehållsrik bok om forskning kring huliganism … Som helhet ett lättillgängligt språk som lyfter fram det forskningsbaserade innehållet till begriplighet för alla samhällsintresserade. Som bonus finns en diger referens- och litteraturlista.
Göran Antonsson, BTJ-häfte nr 11, 2015.