Vad är grooming?

Sven Å Christianson & Ulrka Rogland

Fakta

ISBN: 978-91-87043-77-2
Format:125x185 mm, danskt band
Antal sidor: 240
Utkom: 2016
SLUTSÅLD

VAd är grooming?

Grooming är när vuxna, oftast under falsk identitet, skapar kontakt med barn på Internet eller i sociala media med syftet att senare utnyttja dem sexuellt. Juristen Rogland och psykologen Christianson beskriver i boken hur förövarna går tillväga för att locka in barnen i en för dem förödande process. 

Genom rättsfall och forskning synliggör och avslöjar författarna gärningsmännens förövarstrategier. Kunskapen om grooming är i allmänhet dålig såväl hos unga som vuxna. Boken vänder sig därför både till anställda inom de rättsvårdande myndigheterna, socialtjänsten samt unga och deras föräldrar. 

Sven å Christianson


Sven Å. Christianson, född 1954, är professor i psykologi. Han är även psykolog och författare. 

Christianson etablerade sig som en av landets ledande rättspsykologer. Hans kunskaper om förövare av grova sexual- och våldsbrott, traumatiska upplevelser hos barn och vuxna samt kognitiv intervjumetodik har fått stort inflytande i flera rättsprocesser. Har tillsammans med polis, åklagare, eller advokater arbetat som sakkunnig med ett stort antal mord- och sexualbrottsutredningar och även varit sakkunnig i domstolar. 

Han har publicerat över 100 forskningsartiklar i vetenskapliga tidskrifter. 

ulrika rogland


Ulrika Rogland, född 1964, har tidigare arbetat som domare och åklagare och har stor erfarenhet av brott mot barn, relationsvåld, sexualbrott och hedersvåld. Hon har haft flera uppmärksammade mål, bland annat Alexandramålet och mordet på Lugna Gatan. 

Ulrika känner ett stort engagemang för barn och för brottsoffers säkerhet. Hon deltar ofta i debatten för att påverka lagstiftning och öka kunskapen om brott mot barn, sexualbrott och våld i nära relationer. Nu arbetar hon på egen advokatbyrå Ulrika Rogland Advokatbyrå AB.

Recension

” Hur gör förövare när de förbereder sexuella övergrepp på barn och unga? I den här oerhört viktiga boken får föräldrar och professionella en klar genomlysning av den process som kallas grooming. Författarnas egen forskning och erfarenhet inom rättsutövning garanterar tydliga bilder av hur manipulationen går till, inte minst genom många autentiska exempel. Av stort värde för framställningen är också de utsatta barnens egna skildringar.

Boken handlar till stor del om vad som kan ske i forum på internet, men eftersom liknande manipulationer förekommer överallt där förövare kan kontakta barn, bidrar den till ett bättre allmänt skydd av barn och unga. Texten är inte svår och kan, åtminstone delvis, läsas också av ungdomar."

 

Maria Nyman
BTJ-häftet nr 6, 2017.