Svensk mångfaldspolitik – en kritik från vänster

Göran Adamson

Fakta

ISBN: 978-91-87043-22-2
Format: 135 x 210, häftad

Antal sidor: 184

Utkom. 2014

SLUTSÅLD

Svensk Mångfaldspolitik – en kritik från vänster

Mångfald och multikulturalism är, sägs det, progressiva idéer med tydlig vänsterprägel. Därför ses kritiken som reaktionär och rasistisk. Stämmer detta? För att få svar på denna fråga har mångfaldens roll inom svenska universitet studerats; dels i Mångfald i högskolan, socialdemokratins 260-sidiga rapport från år 2000 som förespråkade att lärosätena bör utgå från multikulturalism, dels i de mångfaldsplaner som lärosätena strax därefter presenterade.

Anti-rasismen är mångfaldens paradnummer. Boken vill visa att ryktet är oförtjänt – i själva verket innehållet multikulturalismen en mängd egenskaper som vetter mot rasism som t.ex. mystifieringen av den etniska gruppen och den tunna hinnan mellan etnicitet och nationalism.

Multikulturalister ersätter rasism mot andra kulturer med fascination och nyfikenhet. I båda fallen sätter man minoritetsgruppen på piedestal för avsky eller idealisering och utestänger den från normalt mänskligt liv.

Men syftet med boken är inte att enbart beskriva vad som händer inom universitetet, utan vad som händer i samhället. Mångfald och multikulturalismen har idag ett inflytande i det svenska samhället som överträffar marxismens på tidigt 1970-tal. Problemet försvåras av att mångfaldens progressiva försvarare inte ser att de idéer de slåss för är reaktionära.

Förord i boken av professor Per Bauhn och av Jens-Martin Eriksen

Boken finns nu även som e-bok, se nedan.

Om författaren

 

Göran Adamson är Docent i Sociologi och undervisar vid Högskolan i Väst. Hans avhandling, framlagd vid London School of Economics and Political Science, handlar om europeisk högerpopulism. Han ställde frågan: Varför röstar människor på dessa partier? Göran Adamson fann att det berodde mindre på rasism än på populism – alltså på en kritik av den politiska eliten. Väljarna kände sig inte som insiders utan som outsiders.

Göran forskar nu om ett angränsande område – multikulturalism och mångfald.

Han har  tidvis varit bosatt i Vietnam, Indonesien och Etiopen.

 

 

 

RECENSIONER & Debatt

Här kan du läsa den första engelska recensionen av the Trojan Horse

Det blåser inte från höger, det är vänstern som har mojnat.
Läs artikeln här.

Den danske forskaren Torben Bech Dyrberg skriver i Tidsskriften Antropologi nr. 69 ”Fænomenologi” följande om Adamsons bok: ”Göran Adamson har skrevet en både tankevækkende, skræmmende og anbefalelseværdig bog om det, man polemiskt kan kalde multikulturalismens bløde totalirisme.”

Den socialistiske tidskriften Internationalen skriver Vänstern gynnar rasistiska partier. Läs artikeln här.

Läs debatten på www.forskning.se här: Mångfald och enfald i PK-debatten

Se Göran Adamson presentera sin bok under Almedalsveckan.

Intervju med Göran Adamson i Lokaltidningen.se/Malmö här: Vänsterliberalen som kritiserar multikulturen

Salomon Schulman skriver i sin recension i Kvällsposten: Ett angrepp på vår sakrosankta självbild. Läs hela recensionen här.

Dagens Samhälle skriver Vänsterns mångfaldspolitiker går ärenden åt högerpopulismen. Läs hela recensionen här.

Debatt i Dagens Industri kan du läsa här.
 

Beställ e-boken via trolltekst