Gamla Väster
Christian Kindblad

Fakta

ISBN: 978-91-87043-08-6
Format: 200x130
Antal sidor: 192
Utkom: 2019

Rörsjöstaden
Christian Kindblad

 

ISBN: 978-91-87043-10-9
Format:  200x130
Antal sidor: 184 
Utkom: 2019

Värnhem och Östra Förstaden
Christian Kindblad

Fakta

ISBN: 978-91-87043-09-3
Format:  200x130
Antal sidor: 136
Utkommer: september 2019

Köp boken via:
Adlibris
Bokus

Malmö på Vykort

Om bokserien

Med vykort från sekelskiftet 1900 fram till 1960-talet visas stadsdelens förändring under seklet. En inledning om stadsdelens framväxt kompletteras av fotografier ur författarens rika bildarkiv. Dessutom får man läsa om vykortets historia och dess olika trycktekniker.
 
En bok med vykort fyller många spännande funktioner och väcker inte bara nostalgiska minnen av tidigare bostadskvarter, butiker, fabriker eller nöjesplatser som betraktaren upplevt. Vykorten är viktiga historiska dokument som ger information om arkitektur, mode, samhällsplanering och inte minst om sociala förhållanden.
 
 

del 1 gamla väster


På 1960- och 1970-talet revs stora delar av Malmö. Det var då begreppet bombhål skapades för den mängd rivningstomter som bredde ut sig i alla Sveriges städer. Även Gamla Väster hotades. Kvarteret Tranan, Västers största kvarter, jämnades med marken och i kvarteret Stjärnan, mitt emot det så kallade Persiska palatset, försvann halva kvarteret. Här var det meningen att det skulle byggas en bussterminal.
Den ingick i en plan att göra Engelbrektsgatan till en bred bussled. Stora protester utbröt och det så kallade Schartauhuset vid Hyregatan ockuperades. Detta hus revs visserligen, men politikerna drog öronen åt sig och stoppade planerna på Engelbrektsleden. Man kan säga att ockupanterna förlorade slaget, men vann kriget. Stora delar av Gamla Väster räddades därmed och sakta började tanken, att stora betong- och tegelhus inte var svaret på livets gåta, slå rot hos våra folkvalda.
      Det var nu begreppet Gamla Väster började användas mer allmänt. Förut hade det vara varit Väster eller Malmös västra delar. 
 

del 2 Rörsjöstaden


Hela Rörsjöstaden ligger på en gammal Donationsjord, skänkt av Erik av Pommern till Malmö 1421. Fast det är en sanning med modifikation. På 1700-talet begärde Kammarkollegiet i Stockholm in uppgifter från alla städer angående var de hade sina Donationsjordar. De styrande i Malmö fick vissa problem med att redovisa var dessa låg på grund av att det inte fanns några kartor som visade jordarnas läge. Man visste exakt hur stora jordar som donerats av kungen, men alltså inte var de låg. Vissa områden kände man till att de av hävd var skänkta till stadens bästa, men dessa räckte inte till. Då fick man idén att lägga till Rörsjöarna. Siffrorna stämde och alla var för stunden nöjda. Fast det visade sig vara en dålig idé en bit in på 1800-talet då man ville göra en stadsplan för Rörsjömarken. På Donationsjordar fick men inte bygga bostäder, endast offentliga byggnader för invånarnas gemensamma bästa. 

del 3 Värnhem och östra förstaden

Vid Östra Förstadsgatan låg under slutet av 1700-talet en av stadens större fabriker. Malmö var känt för tobaks-, klädes- och sockerfabriker vid denna tid, men här ute låg Regale Bränneriet i Malmö. Det var Gustaf III som ville hålla koll på supandet i riket – och tjäna en hacka på det samtidigt.All hembränning förbjöds och istället byggdes ett sextiotal Kronobrännerier runt om i Sverige. Det hela började 1775, men supandet tog inte slut för det. Tvärt om, hembränningen fortsatte och med de nya Kronobrännerierna ökade istället utbudet och hela verksamheten gick dessutom med förlust. Därför lades de ned redan omkring 1787.
    Märkligt nog har denna tämligen stora industri inte lämnat något som helst avtryck i bebyggelsen, varken i form av byggnader eller namn på gator och liknande. Den bara försvann.
 

Om författaren

Christian Kindblad, född och uppvuxen i Malmö, har samlat vykort, fotografier och litteratur om Malmö under hela sitt liv. Han är skribent med artiklar i en rad böcker om Malmö och Falsterbonäset.

Christian Kindblad anlitas ofta som uppskattad föredragshållare och guide runtom i staden av både företag, föreningar och privatpersoner.