Lust på Söderslätt

Madeleine Brandin

Fakta

ISBN: 978-91-87043-11-6
Format: 175x180 mm, Danskt band

Antal sidor: 144

Utkom:  2013

SLUTSÅLD
 

Lust på Söderslätt

Följ med Madeleine Brandin ut till hennes älskade Söderslätt. I sex välillustrerade kapitel, möter läsaren Trelleborgs stad, Slätten och byarna, Backlandskapet, Sveriges sydligaste plats samt det Litterära Söderslätt. Sex kapitel som skall inspirera till nyfikenhet och upptäckarglädje.

Se i gavlarnas landskap, upptäck en typologi för skånsk byggnadskonst. Kline och korsvirke, lersten, flinta, formtegel och betong. Halvdörrar och pardörrar, fönster med poster och spröjsar. Tegelbrukens skorstenar, kalkindustrins ugnar.

Dofta och förnim i den skånska ”haven”: buxbom, lavendel, schersmin, hyllebär och pileträd på rad. Njut av rapsgula åkrar och leriga betfält.

Lyssna i andens landskap, pilgrimsvandra på sandiga vägar mellan jordiga åkrar, från by till by, sjung från kyrka till kyrka, och lyss till lärkan. Det är så mycket himmel på Söderslätt.

Möt landskapets stora diktare: Linné, Nicolovius, Hans Larsson, Ola Hansson, Victoria Benedictsson, Anders Österling och Hjalmar Gullberg.

Välkommen till en fantastisk del av Skåne, titta och njut! Få lust på Söderslätt!

 

 

Om författaren

 

Madeleine Brandin är född 1950 i Finspång. Efter arkitektutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola var hon verksam som planarkitekt och turistchef i Trelleborgs kommun. Därefter som stadsarkitekt och stadsbyggnadsdirektör i Vellinge kommun.
Madeleine som är bosatt i Trelleborg är en uppskattad föreläsare och guide på Söderslätt. Hon har även författat ett flertal böcker inom arkitektur men även skönlitterära texter samt poesi.

 

 

Om Boken

Lust på Söderslätt skildrar vandringar i Trelleborg och resor på slätten. Här berättas om byggnader och bebyggelse i staden och omgivande samhällen. Kyrkor, industribyggnader och bostadshus från olika tider skildras, med både konst- och arkitekturhistoriska perspektiv, men även med ögonöppnande presentationer av tegelarkitektur, skånelängans konstruktion och kalkstrykningens teknik och betydelse.

Boken är rikt illustrerad med författarens instruktiva och illustrativa foton./…/ Utmärkta kartor gör det lättare att följa vandringarna.

Johan Brinck, BTJ häftepos 14103140