Idrottens väg till folkhemmet
Studier i statlig idrottspolitik 1913–1970

Johan R. Norberg

Fakta

ISBN: 978-91-87043-23-9
Format: 148 x 225 häftad
Antal sidor: 490
Utkom: 2014

Köp boken

Köp boken via:
Adlibris
Bokus

Ända sedan början av 1900-talet har idrottsrörelsen uppburit ett regelbundet – och med tiden synnerligen omfattande – offentligt stöd. Utan tvekan har detta varit av stor betydelse för idrottens utveckling till en av Sveriges största massrörelser. Men samtidigt aktualiserar statens stöd ett frihetsproblem. Hur stort inflytande har egentligen staten över svensk idrott? Vilka är statens idrottspolitiska intressen och är de förenliga med tanken på en fri och självständig ”folkrörelse”?

I Idrottens väg till folkhemmet analyserar Johan R. Norberg förhållandet mellan staten och idrottsrörelsen från statsanslagets tillkomst 1913 fram till riksdagens stora idrottspolitiska beslut ”Idrott åt alla” 1970. Boken är tematiskt upplagd och innefattar studier av det statliga idrotts- anslagets utveckling, Riksidrottsförbundets myndighetsroll och idrottens skattefrågor. Redogörelsen är både en ingående granskning av statens idrottspolitik och en bred skildring av idrottsrörelsens framväxt och intåg i det svenska välfärdssamhället.

 

Recensioner

’’Det är på det hela taget mycket omfattande och synnerligen väldokumenterat, genom
offentliga utredningar, protokoll från riksdagen och brevkorrespondens mellan de inblandande parterna. Det kan på sina håll bli något tungrott och alltför detaljrikt, men Norberg bjuder på intressant läsning. Boken är ett välskrivet tidsdokument och oumbärlig för alla som på något sätt ingår i idrottsrörelsen.’’

Fredrik Malmquist, BTJ, Häftepos 14108221

Om författaren

Johan R. Norberg är docent i idrottsvetenskap och verksam vid Malmö högskola. Han var sekreterare i den statliga Idrottsstödsutredningen åren 2007–2008 och är sedan 2010 utredare vid Centrum för idrottsforskning med särskilt ansvar att följa upp statens stöd till idrotten. Idrottens väg till folkhemmet är hans doktorsavhandling i historia.

Besök författarens hemsida: http://forskning.mah.se/id/lujono