Det hemliga Malmö

Lena Breitner & Gunnar Ekberg

Fakta

ISBN: 978-91-87043-93-2
Band: Kartonnage
Format: 135x210 mm
Antal sidor: 508
Rikt illustrerad i fyrfärg
Utkommen:1  april 2020

Det Hemliga malmö

OM Boken

Detta är en bok om en stad i ett gränsland som med sin närhet till kontinenten berörts av krig och konflikter på ett sätt som påverkat skåningarnas inställning till historien in i våra dagar. 

I trettioåtta kapitel berättas Malmös hemliga historia med motstånd, terror, spionage och annat det sällan talas om. 
Boken inleds med motståndsrörelsen mot Karl X på 1600-talet och Karl XII:s hemlige spion. Därefter kommer Lenins hemliga besök, Sveriges enda tågrån, sprängningen av Amalthea och Lenins vän Otto Grimlund. 

Avsnittet om andra världskriget börjar med en dynamitgömma i en herrekiperingsaffär, agent 006 i Limhamn, censur på Sydsvenskan, spioner i Ribershus, bomber i Slottsparken, engelska, amerikanska, tyska agenter och danskt motståndsfolk. Dansk-svenskt hemligt samarbete och Jane Horneys sista natt i livet på Grand Hotel. Och vid fredsslutet en hemlig flyktorganisation som fraktade tusentals nazister och krigsförbrytare via Malmö till Argentina. 

Under det kalla kriget tömdes förlista sovjetiska fartyg i Öresund på sina hemligheter. Östtyska agenter var flitiga i Malmö. Övervakning, kontraövervakning, dubbelagenter och spionbrevlådor var vardag. En högt uppsatt KGB-agent mötte en svensk politiker i staden. Åren kring 1968 gjordes hemliga besök av IRA, Baader Mainhof-ligan och PFLP. En terrorledare hade kontakter med Blekingegadeligan i Köpenhamn via Malmö. 

På Gustav Adolfs torg satt en man som smugglade krut och vapen i samband med Boforsaffären. Från ett kontor på Rundelsgatan sköttes smugglingen av hemlig sovjetisk krigsmateriel till Sverige. 

OM Författaren

Lena Breitner är journalist, fil kand. i historia, fil mag. i ekonomisk historia, fil mag. i litterärt skapande. Som journalist forskar hon på andra världskriget, Stasi och kalla kriget. Skriver om underrättelserelaterade ämnen i bloggen tankaromib.wordpress.com 

Gunnar Ekberg med en bakgrund i den svenska militära underrättelsetjänsten har i boken De ska ju ändå dö beskrivit bland annat sina år som dubbelagent i terrororganisationer i Mellanöstern. Fick efter dödshot i samband med IB-affären gömma sig utomlands. 
Tillsammans driver Lena Breitner och Gunnar Ekberg stadsvandringen “Det hemliga Malmö” sedan 2010
 

Röster om boken

"I den nya boken Det hemliga Malmö (Arx förlag, Malmö 2020) kan man i kronologisk följd läsa spionberättelser från Karl X tid med nedgrävda hemliga brev i Limhamn till 1980-talet och krutsmugglaren Karl-Erik Schmitz kontor på Gustaf Adolfs torg. …
     Men boken ger så mycket. Den ger en inblick i underrättelse- och säkerhetstjänsternas roll. Länder kommer alltid att ha sådana tjänster och genom att lära om dessa kompletteras historien.  
     ”Ett är säkert. Skåne var speciellt. Här frodades ytterligheter som nazism och kommunism, men genom att studera underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia formligen häpnar man över vilken förmåga att arbeta konspirativt som skåningarna hade.” 
     Att läsa Breitner och Ekbergs  Det hemliga Malmö är ett både underhållande och utmärkt sätt att studera underrättelse- och säkerhetstjänsterna."

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift

 Publicerad i BTJ-häftet nr 10, 2020.

 Författarna Lena Breitner och Gunnar Ekberg har under flera år lett vandringar i staden på detta tema, och är mycket väl insatta i ämnet. I närmare 40 kapitel berättar de på ett spännande sätt om många dramatiska fall. Den välskrivna boken tar huvudsakligen upp mellankrigstiden, andra världskriget och kalla kriget. …  Det rika bildmaterialet illustrerar väl innehållet. 
Helhetsbetyg: 4

Lektör  Anders Weidung

Terrorforskaren Magnus Ranstorp twittrar och skiver på sin hemsida:
 
Har precis mottagit en ytterst intressant bok som alla intresserade av spioner och underrättelsetjänst bör läsa: ”Det hemliga Malmö” författad av Lena Breitner Ekberg och Gunnar Ekberg
Perfekt att läsa i karantän! Spännande läsning! Köp den nu! Beställ boken hos Arx förlag:

Köp boken via:
Adlibris

Bokus