Ulf Broberg

Ulf Broberg är författare och frilansjournalist med sexton böcker bakom sig. Han har en lång erfarenhet som radiojournalist på Radio Uppland och senare Sveriges Radios Sändningsledning i Stockholm. Under tretton år arbetade Ulf med ansvar för att information snabbt kom in till SR vid händelser, olyckor och samhällsstörningar. Den 30 juni 2007 var sista arbetsdagen på SR, därefter jobbar Ulf i flera olika egna verksamheter. 

Arbetet har inneburit kontakter med i stort sett alla samhällsfunktioner och samhällsviktiga verksamheter. Ulf är en i en handfull svenska journalister som anses ha stor kunskap, insikt och insyn i samhällets bärande infrastruktur.