Torbjörn andersson


Torbjörn Andersson (f. 1963) är docent och historiker och har skrivit flera böcker om den svenska fotbollens kulturhistoria, däribland Kung fotboll (2002/2014) och tvåbandsverket Spela fotboll bondjävlar! (2011/2016). Han är verksam som forskare och lärare på Idrottsvetenskap vid Malmö Universitet. 

Titel

Fotbollens kuriosakabinett
Svensk fotbolls kulturarv i ord och bild

Kung Fotboll
Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950.

Den döende bandyn?
En säregen berättelse om svensk natur, nationalism och nostalgi