Tobias Hübinette

Tobias Hübinette är fil dr i koreaforskning, docent i interkulturell pedagogik samt lärare i interkulturella studier och i svenska som andraspråk vid Karlstads universitet. 

Han har bland annat ägnat sig åt korea-och asienforskning, adoptions- och migrationsforskning, kulturstudier och postkolonial forskning och kritisk ras- och vithetsforskning och han har även grundat och lett ett tidigare existerande nationellt forskarnätverk för svenska kritiska ras- och vithetsstudier samt ensam eller tillsammans med andra legat bakom tre forskarantologier som behandlar ras- och vithetsfrågor i dagens Sverige. 

Att skiva om svenskheten