Stig Edqvist

Efter 40 år som polis kan Stig Edqvist se tillbaka på ett innehållsrikt och spännande yrkesliv: FN-tjänst på Cypern, ordningspolis och kriminalpolis i Stockholm, chef för riksmordkomissionens förhörsenhet och under många år chef för Palmeutredningen, Krigsförbrytartribunalen i Haag, ID-kommissionen, Interpols styrgrupp för DVI (Disaster Victim Identification).
    Hans sista uppdrag var som chef för den svenska kontingenten inom Eulex i Kosovo.