PETER LUNDSTRÖM OCH ULF BROBERG


Peter Lundström är pensionerad kriminalpolis och författare. Han arbetade som kriminalkommissarie på Rikspolisstyrelsen. Peter har omfattande erfarenhet av polisarbete i många olika befattningar genom åren och stor insikt i gränsöverskridande grov kriminalitet och dess verkningar i Sverige. 

Ulf Broberg är författare och frilansjournalist med ett femtontal böcker bakom sig. Ulf har stor kunskap om svensk räddningstjänst, akutsjukvård, rättsväsende samt polisverksamhet.