Lena Breitner

Lena Breitner bakom sin make och medförfattare Gunnar Ekberg


Lena Breitner är journalist, fil kand. i historia, fil mag. i ekonomisk historia, fil mag. i litterärt skapande. Som journalist forskar hon på andra världskriget, Stasi och kalla kriget. Skriver om underrättelserelaterade ämnen i bloggen tankaromib.wordpress