Kenneth Gustafson

Kenneth Gustafson debuterade som romanförfattare 1988. Under närmare tjugo år har han forskat om Thomas Thorild och hans samtid samt ansett att det funnits behov av en skildring i romanform av Sveriges förste europeiske intellektuelle och utmanare av jantelagen långt innan denna formulerades. Kenneth Gustafson har erhållit ett flertal priser och stipendier och 2013 tilldelades han Thomas Thorildsällskapets forskningsstipendium.