Jonas Michanek & Andréas Breiler

Jonas Michanek och Andréas Breiler startade sitt företag Idélabora toriet år 2000. De anlitas idag som konsulter och inspiratörer av många olika organisationer på den internationella näringslivsscenen för kreativitet och innovation. Bland deras kunder finns Sony, Ericsson, Tetra Pak och Carlsberg.


Bli insprirerad och läs mer på
www.idelaboratoriet.com

Foto Jens Lennartsson

Kommentarer om författarna

»Efter att ha läst den här boken vill jag bara säga: Välkommen till kreativitetens, idéernas och möjligheternas värld. Idéagenten är en bok som man blir både klok och glad av.«

 

Uffe Elbæk

Dansk kulturminister, grundare av Kaospiloterna

 

 

»Idéagenten är ett utomordentligt tillskott för att öka förståelsen och kunskapen om de processer som utgör grunden för ett framgångsrikt idéarbete. Boken kan fylla en del av de kunskaps­luckor som finns genom att visa på många praktiska metoder och tekniker som utgör grunden för ett effektivt utnyttjande av personalens inneboende kreativitet.«

 

Sven Andrén

Processowner Idea Management, Tetra Pak R&D

Titel

Idéagenten
– En handbok i att leda
kreativa processer