Jan Sigurd

Jan Sigurd debuterade 1994 och har sedan dess gett
ut 20 titlar: romaner, deckare, noveller, barnböcker
samt en biografi om Hemingway. År 2005 erhöll han
Piratenpriset. Sigurd är även flitigt anlitad som lärare
på skrivarutbildningar runt om i landet.

Tillika är Sigurd en skicklig pianist och kompositör,
underhållare och stå-upp-komiker.