Ivar Lo-Johansson

Ivar Lo-Johansson (1901–1990) föddes i ett statarhem. Redan i unga år drömde han om att bli journalist eller författare. Kom till Stockholm som tjugoåring och prövade på olika
yrken som stenhuggare och gårdfarihandlare. I slutet av 1920-talet gjorde han en serie reportageresor utomlands och inledde därmed sitt författarskap.

Som proletärförfattare blev han ett namn under 1930-talet och blev också inspiratör till många unga författare från arbetarklassen.