Gunnar ekberg

Gunnar Ekberg tillsammans med sin medförfattare och hustru Lena Breitner.

Gunnar Ekberg med en bakgrund i den svenska militära underrättelsetjänsten har i boken De ska ju ändå dö beskrivit bland annat sina år som dubbelagent i terrororganisationer i Mellanöstern. Fick efter dödshot i samband med IB-affären gömma sig utomlands. 

Tillsammans driver Lena Breitner och Gunnar Ekberg stadsvandringen “Det hemliga Malmö” sedan 2010