AAge radmann

Aage Radmann
Sociolog och filosofie doktor i Idrottsvetenskap. Har sysslat med supporterkulturforskning till och från sedan EM-92 då han gjorde sina första intervjuer med engelska supportrar i Malmö. Har skrivit Från Gentleman till Huligan? (1998) tillsammans med historikern Torbjörn Andersson, Fotbollslandskapet (1999) och Huliganlandskapet (2013).
 
Åren 2000-2010 var han prefekt på Idrottsvetenskapliga institutionen vid Malmö högskola. Radmann har undervisat i Sport Management i Australien, idrottssociologi i Tanzania, alpinundervisning i Kosovo och är en flitig anlitat föreläsare.  Var ansvarig utgivare av nättidsskriften www.idrottsforum.org i åren 2003-2011.

Satt med i Brottsförebyggande Rådets expertgrupp 2008 och medverkade i SOU:2012 och SOU:2013 kring Idrottsvåldets karaktär.