signering på Akdemibokhandeln, Hansa malmö 4 december 2021

Boksignering på Hansakompaniet

Lena Breitner och Gunnar Ekberg signerar sin bok Hemligheter i Malmö.

Torbjörn Andersson med sin bok Fotbollens kuriosakabinett..

Åke Stolt signerar sin bok Blomstermålaren och andra berömda män som varit i Åtvidaberg.