arx konsult

Inom Arx konsult erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster för bok- och trycksaksprojekt. Utöver projektledning, samordning och uppföljning av de tjänster som är nödvändiga för varje tryckprojekt erbjuder vi även redaktionellt arbete, formgivning, sättning, fotografering och bildbearbetning.

Vi kan hjälpa till med marknadsföring, PR och rättighetsförmedling. Att hitta vägar till ökad försäljning både i och utanför Sverige.

Vår målsättning är att arbeta med helhetslösningar och leda våra kunder hela vägen från idé till färdig produkt. Behöver du inte hjälp med hela produktionsprocessen finns det även möjlighet att anlita oss för enskilda tjänster, till exempel för det redaktionella arbetet eller för formgivningen. Du väljer själv vilka tjänster du vill nyttja. Vi på Arx konsult hjälper dig att på ett enkelt och effektivt sätt genomföra ditt tryckprojekt.

foreign rights

Arx publishing hold translation rights to all of our authors work except for books by Austin Kleon and Kevin Passmore. Please contact us if you are interested in any tite

We also hold rights to works by Eva Dozzi and Gunilla Gerland.

Projektledning

Arx konsult arbetar i huvudsak med projektledning av böcker men arbetar även med att framställa trycksaksobjekt samt digitala dokument. Projektledningen utgår från att vi på ett enkelt och effektivt sätt erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom området för förlagsverksamhet. Med professionell service hjälper vi dig hela vägen från idé till färdig produkt. Vi har goda kontakter med tryckerier både i Sverige och i Europa och kan föreslå kvalitetssäkrade och prisvärda lösningar för tryck.

Formgivning

För att en text eller en bild ska uppfylla sitt syfte och nå sin tänkta målgrupp är formgivningen mycket viktig, men likaså förhållandet till det material som den är tryckt på eller som den presenteras på. Vi inriktar oss på formgivning och sättning som rör text- och bildlayout för böcker, och fokuserar på är hur dessa presenteras och förmedlas såväl på omslag som i inlaga.

Om du behöver bilder till din bok eller din trycksak bistår vi även med fotografering, bildsök och bildbearbetning. Vi redigerar och retuscherar bilder för att de ska hålla bästa kvalitet och lägger stor vikt vid att anpassa dem till olika former av tryck. Vi samarbetar med professionella fotografer och bildredigerare.

Akademiska avhandlingar och forskningsrapporter

Arx konsult har stor erfarenhet av publicering och distribution av forskningsdokumentation. Vi hjälper till med tryck och distribution av rapporter i Sverige.

För mer information kontakta oss på info(at)arxforlag.se

Skicka en fråga