Informationsmöte på SIDA 20 februari 2018

Nils Bruzelius presenterade sin bok How the Port of Walvis Bay became Namibian: My Story.

Cirka 20 stycken närvarade bl.a. Sveriges första ambassadör i Namibia Sten Rylander med fru Berit, Namibias ambassadör i Sverige Morina Muuondjo samt många SIDA-medarbetare med erfarenhet från Namibia.

Nils Bruzelius håller en bländande introduktion till sin bok och om arbetet i Namibia. Till vänster dagens värd Pelle Persson, SIDA.

Diskussion och frågestund, i mitten ambassadör Sten Rylander med hustrun Berit, Gabor Bruszt och Pelle Persson, SIDA och dagens värd.