SVIF:s höstmöte 16 oktober 2021

Arx förläggare Hanserik Tönnheim erhöll Svenska idrotthistoriska föreningens  pris år 2021. Motiveringen löd bl.a. ”Hanserik Tönnheim har under lång tid varit en central person för utgivningen av idrottshistorisk litteratur och forskning i Sverige. Han har också givit ut annan kulturellt och samhälleligt orienterad idrottslitteratur. Vidare har han gjort betydelsefulla insatser genom återutgivning av idrottsliga klassiker såsom Ivar Lo-Johanssons ”Jag tvivlar på idrotten”, med ett vetenskapligt orienterat förord. Hanserik Tönnheim var under tiden 1996 – 2007 ledamot i styrelsen för Svenska idrottshistoriska föreningen. Han ingick även i redaktionen för föreningens årsbok. Där spelade han en oumbärlig roll inte minst för årsbokens grafiska och redaktionella modernisering. Han ingick också i gruppen som skapade RF:s stora 100-årsskrift ”Ett idrottssekel” inför jubileet 2003, med Jan Lindroth och Johan R. Norberg som redaktörer.”
Priset är på 15 000 kronor.

SVIF:s ordförande Lars Liljegren delar ut priset till Hanserik Tönnheim.