Trygve Bång Berättar om Berlin 1 november 2017

Trygve Bång berättade om sina många besök i Berlin för Gamla Sällskapet. I en mysig lokal fick sällskapets medlemmar höra ett intressant föredrag om Berlin. Författaren fick en rejäl gåsmiddag innan föredraget som mottogs med applåder.