The Mild Boredom of Order: A Study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden 

Eva Nilsson Nylander

Fakta

ISBN: 978-91-7473-166-8
Format: 155x220

Antal sidor: 328

Utkom: 2011

the mild boredom of order

Om författaren

Eva Nilsson Nylander är docent i bokhistoria och chef för avdelningen för samlingar på Lunds universitetsbibliotek samt ställföreträdande universitetsbibliotekarie där. Hon forskar om drottning Kristinas bibliotek och är särskilt inriktad på hennes samling av latinska handskrifter, dokument som förvaras på Vatikanbiblioteket i Rom där Eva Nilsson Nylander under ett antal år arbetat bland annat med katalogisering.
Hennes avhandling från 2011 handlar om dessa handskrifter.

Om BOKenDrottning Kristina, Nordens Minerva, har alltid betraktats som en lärd boksamlare, driven av kunskapstörst och intellektuella begär. Denna bild problematiseras och författaren visar hur drottningens samlande också kan förstås som ett uttryck för identitetsskapande konsumtion och som ett verktyg för politiska strategier. Studiens fokus ligger dock inte på drottning Kristina utan på samlingen och den historiska process genom vilken den formats. Det är en process som omfattar viktiga skiften i bokens historia såsom en förändrad syn på relationen mellan handskrifter och tryck, bibliotekarieyrkets professionalisering och utvecklingen av principer för katalogisering och klassificering. Katalogiserings- och klassificeringsfrågor har ofta varit förenade med konflikter och ett av bokens viktiga bidrag är analysen av sambandet mellan katalogiseringsprinciper och skilda epistemologiska strukturer, det vill säga, för att formulera det annorlunda, hur en bibliotekskatalog speglar en viss periods eller en viss kulturs syn på kunskap.

Biblioteksvärldens ständiga jakt på ordning har ackompanjerat drottning Kristinas handskriftssamling genom dess långa historia. Det var en jakt som ägde rum i en värld präglad av oordning.

Köp boken via:
Adlibris
Bokus