PETER AHLQUIST

är uppvuxen i Gävle men sedan fyrtio år bosatt i Lund. Han har arbetat som gymnasielärare, lärarutbildare samt inom psykiatrin som psykolog och psykoterapeut. 
Efter pensioneringen utkom självbiografin Det egna fallet – en psykolog ser tillbaka på sin uppväxt. 
Minnet av Renate är hans romandebut. ”

UTGIVNA TITLAR

Minnet av Renate
Utkom 2014

Gisela den glömda
Utkommer 2020