Torbjörn andersson

Torbjörn Andersson (f. 1963) är historiker och han disputerade år 2002 i Lund på en avhandling om den svenska fotbollens kultur­historia från 1800-talets slut till 1950. Numera är han docent på Malmö Universitet i idrottsveten­skap med inriktning mot historia och verksam som både forskare och lärare. Han är internationell redaktör för världens enda fot­bollsakademiska tidskrift, Soccer & Society. Han tilldelades 2012 Svenska Idrottshistoriska Fören-ingens pris med motiveringen ”för uthållig, på en gång bred och djuplodande forskning i svensk fotbollshistoria”.

Titel

Kung Fotboll
Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950.

Den döende bandyn?
En säregen berättelse om svensk natur, nationalism och nostalgi