Gunnar ekberg

Gunnar Ekberg tillsammans med sin medförfattare och hustru Lena Breitnr.

Titel

Det hemliga Malmö