Den döende bandyn?

En säregens historia om svensk natur, nationalism och nostalgi
 

Torbjörn Andersson

Fakta

ISBN: 978-91-88893-09-3
Band: Kartonnage
Antal sidor: 280
Utkommer: 19 mars 2019 
 

Den döende bandyn?
 


Under 2000-talet har hela bandyn chockmoderniserats. Den har på kort tid lämnat sitt naturberoende från att ha spelats på bristande sjöisar till att träda in i jättelika in­omhushallar. Men publiken har inte riktigt varit med på noterna. Nostalgin har hängt kvar. Detta är berättelsen om den säregna bandyn och dess förhållande till svensk na­tur, nationalism och nostalgi.

Bandyn har varit dödförklarad i snart hundra år. Ändå överlever sporten som en ursvensk klenod. Varken ishockeyn eller innebandyn har lyckats slå ut den. Inte heller isande köld eller klimatförändringar. Bandyn startade i landets förnämsta mil­jöer, men representerar idag glesbygden. SM-finalen har spelats ända sedan 1907 och behållit sin magi som Sveriges allra äldsta större årliga idrottsevenemang. Supporter­kulturen runt finalen har långa anor. Inte ens fotbollen har kunnat visa upp en större mängd resande supportrar till en match. Nostalgin har sedan länge varit sportens kän­netecken, bäst symboliserad av bandyportföljen. En lika lång och spännande historia har dambandyn, utan att ha lyckats slå igenom. 

 
 

Författare

Torbjörn Andersson (f. 1963) är historiker och han disputerade år 2002 i Lund på en avhandling om den svenska fotbollens kultur­historia från 1800-talets slut till 1950. Numera är han docent på Malmö Universitet i idrottsveten­skap med inriktning mot historia och verksam som både forskare och lärare.

Han är internationell redaktör för världens enda fot­bollsakademiska tidskrift, Soccer & Society. Han tilldelades 2012 Svenska Idrottshistoriska Fören-ingens pris med motiveringen ”för uthållig, på en gång bred och djuplodande forskning i svensk fotbollshistoria”.

Om Boken

Köp boken via:

Adlibris
Bokus