PETER LUNDSTRÖM OCH ULF BROBERG


Peter Lundström är kriminalpolis och författare. Han arbetar som kriminalkommissarie på Rikspolisstyrelsen. Peter har omfattande erfarenhet av polisarbetet i många olika befattningar genom åren och stor insikt i gränsöverskridande grov kriminalitet och dess verkningar i Sverige. Han arbetar i dag med polisens inre säkerhet. 

Ulf Broberg är författare och frilansjournalist med ett tiotal böcker bakom sig. Ulf har stor kunskap om svensk räddningstjänst, akutsjukvård, rättsväsende samt polisverksamhet.